ANBI informatie

ANBI logo

ANBI – toekenning

Stichting Wingwalkers is vanaf 01 augustus 2014 door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI organisatie wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen als ANBI worden aangewezen, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

BELASTINGVOORDEEL VOOR DONATEURS VAN EEN ANBI

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI GEGEVENS

Naam    : Stichting Wingwalkers

KvK nr   : 611 92 732

Bestuurssamenstelling:

  • dhr. F. Meijer (voorzitter)
  • dhr. D. van Ieperen (secretaris)
  • dhr. G. Poorten (penningmeester)
  • mw. N.B. Meijer (algemeen bestuurslid)

DOELSTELLING van Stichting Wingwalkers in het kort:

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de Stichting Roparun Palliatieve Zorg, evenals Stichting Roparun Evenementen, doormiddel van het bijeen brengen van middelen door deelname aan haar (hardloop)activiteiten, evenals andere bestedingen welke passen binnen de status van een ANBI instelling en het verrichten van al wat met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.